Sobre Xtra

A Xtra esport i lleure oferim un servei integral de gestió extraescolar i de cuina que pretén donar a cada escola un projecte educatiu propi adaptat a les seves necessitats.

Abarquem tots els àmbits d’intervenció (aules d’acollida, activitats extraescolars, servei de cuina, acompanyaments a sortides, Casals d’Estiu i Setmana Santa, gestió administrativa i econòmica de les activitats, ...)

El desenvolupament integral de la personalitat dels infants i els joves ens motiva per oferir activitats educatives i lúdiques adaptades a l’edat dels participants, aconseguint diversió i educació al mateix temps.

El tracte directe i personalitzat ens permet establir una relació professional i de col·laboració, amb un compromís màxim de qualitat i servei.