Activitats

La gestió integral del centre que podem oferir garanteix el coneixement de totes les àrees i les seves interrelacions.

Des del servei de cuina al servei d'activitats extraescolars, passant pel monitoratge del temps de migdia, d'acollida matinal o la pròpia gestió administrativa dels diferents serveis.

El lleure educatiu i sociocultural abarca nombroses activitats educatives, lúdiques, i esportives. Des de ‘XTRA esport i lleure’ ens prenem aquest compromís educatiu amb el màxim respecte i il·lusió, conscients de les possibilitats que aquestes  ofereixen  per passar grans estones de diversió i educatives.

Activitats que realitzem en diversos centres són:

 • Servei de cuina
 • Monitoratge de menjador i migdies
 • Lúdiques
 • Esportives
 • Acollides matinals i de tarda
 • Administració AMPA.
 • Acompanyaments a activitats fora dels centres
 • Teatre
 • Música
 • Casal d’estiu
 • Tallers de tarda de juny
 • Gestió i supervisió d'activitats realitzades per altres empreses al centre