Procés de treball

Des del primer contacte, comencem a establir les necessitats del centre per fer una proposta d’adaptació  i disseny de les activitats

Gestionem els centres integral o parcialment amb absoluta dedicació i esforç.  Així, aconseguim un acord flexible adaptat a les diferents necessitats, vetllant per oferir el millor servei possible als infants i joves.

El tracte directe en tot moment garantitza i facilita la qualitat del servei.